ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ALUFOND A.E.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ALUNEF (ΞΑΝΘΗ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ALUFIL A.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟY (ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)