Ανθρώπινο δυναμικό

Το δυναμικό της "ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε." αποτελείται από διπλωματούχους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενό τους. Πρόκειται για επιστήμονες που είναι τεχνικά καταρτισμένοι και επαγγελματικά εκπαιδευμένοι να συνδυάζουν γνώση και εμπειρία, με σκοπό το άρτιο από αισθητικής άποψης, ορθό και οικονομικό αποτέλεσμα.

Στο τμήμα μελετών η άριστη τεχνογνωσία είναι εκείνη που πλαισιωμένη από σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό hardware - software και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας, προσδίδουν στην εταιρεία ταχύτητα και αυτοματισμούς απαραίτητους για την βέλτιστη απόδοση, την ποιότητα και την συνέπεια.

Στο τμήμα κατασκευών, η άρτια τεχνική κατάρτιση των στελεχών και η καθημερινή τους εξάσκηση στο πεδίο εφαρμογής, συμπληρώνεται από την ήδη πολυετή εμπειρία τους, τον διαρκώς αναβαθμιζόμενο τεχνικό εξοπλισμό και την διαρκή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων.