Πελατολόγιο

Στο πελατολόγιο της "ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε." συνυπάρχουν: Οι απλοί ιδιώτες πού αναζητούν μία σίγουρη λύση για το στεγαστικό τους πρόβλημα απευθείας στην ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε. Ανώνυμες βιομηχανικές εταιρίες για την ανέγερση και συντήρηση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Φορείς του δημόσιου τομέα και Ιδρύματα. Κατασκευάστριες εταιρείες ή εργολάβοι πού απαιτούν μια άρτια μελέτη και επίβλεψη για projects που προωθούν στην αγορά κατοικίας. Με τους πελάτες, μετά από πολυετή συνεργασία έχει οικοδομηθεί αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης, η οποία σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία τής εταιρείας, καθιστά την διατήρηση του κύκλου των πελατών προφανή και την διεύρυνσή του εξασφαλισμένη.