ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ Ν. ΦΩΚΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΔYOΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)