Έργα

Πολυτελείς κατοικίες

ΔYOΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔYOΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΜΕΛΕΤΗ)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΙΓΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2011