Δραστηριότητες

Η "ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε." από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με έργα, που ποικίλουν ως προς το μέγεθος, την μορφή, την χρήση, την απαιτούμενη εξειδίκευση και την τεχνολογική τους καινοτομία. Τα έργα μπορούν να κατανεμηθούν στις παρακάτω δέκα κατηγορίες έργων:

  • Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών
  • Πολυτελείς μονοκατοικίες
  • Βιομηχανικά κτίρια
  • Κτίρια γραφείων
  • Ξενοδοχεία
  • Σταθμοί αυτοκινήτων
  • Εμπορικά κέντρα
  • Αναπαλαιώσεις - ανακαινίσεις και ενισχύσεις κτιρίων
  • Έργα υποδομής
Ελεγχος ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρωτοποριακές τεχνικές θερμομόνωσης υφισταμένων κτιρίων. Ως προς τη φύση και την δομική τους υπόσταση, η πλειοψηφία των έργων είναι κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα τελευταία χρόνια σε βιομηχανικές κυρίως κατασκευές, μεγάλο ποσοστό των κτιρίων είναι μεταλλικές ή σύμμεικτες κατασκευές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με την μελέτη καινοτόμων λύσεων όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν επίκεντρο κύρια την βόρεια Ελλάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκαν και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Η ευελιξία της "ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ Α.ΜΕ.Τ.Ε.Ε." και η ικανότητα προσαρμογής της σε διαφορετικές τοπικές αγορές την καθιστά ιδιαίτερα προσιτή προς τους πελάτες της.