Έργα

Πολυτελείς κατοικίες

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

Κατασκευή πολυτελών κατοικιών στον Λιμένα Θάσου, κάτω από τον λόφο του αρχαίου θεάτρου.