Έργα

Πολυτελείς κατοικίες

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2008