Έργα

Βιομηχανικά κτίρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟY (ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟY (ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ " ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ " (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2003