Έργα

Βιομηχανικά κτίρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ALUFIL A.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ALUFIL A.E.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΒΙ.ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΙΚΙΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2005
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2006