Έργα

Βιομηχανικά κτίρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ALUFOND A.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ALUFOND A.E.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΒΑΘΟΥΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ALUFOND (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2007
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2008