Έργα

Ξενοδοχειακές μονάδες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ

Κατασκευή νέας πτέρυγας δωματίων και νέου κτιρίου-συνδέσμου με χώρο εστίασης.


Στάδιο Μελέτης

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφεριακής Ενότητας Καβάλας