Έργα

Αναπαλαιώσεις και ενισχύσεις κτιρίων

Αποκατάσταση - Συντήρηση αρχοντικού στην Πορειά Καστοριάς

Αποκατάσταση - Συντήρηση αρχοντικού στην Πορειά Καστοριάς

Πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση αρχοντικού του 1927 στην Πορειά Καστοριάς.

Πρόκειται για δύο δίδυμες κατοικίες οι οποίες έιναι ένα ενιαίο σύνολο και χωρίζονται από εσωτερικό μεσότοιχο και αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από ωμόπλινθους και έχουν πάχος 0,60 cm. 

Έγιναν εργασίες αποκατάστασης εξωτερικών επιχρισμάτων, αποκατάστασης εξωστών, συντήρησης της ενιαίας εξωτερικής περίφραξης και αντικατάστασης των κιγκλιδωμάτων της. Στην βορειοανατολική κατοικία, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης στέγης και κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, καθώς και εργασίες πλήρους αποκατάστασης και συντήρησης του εσωτερικού της. Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση εσωτερικών επιχρισμάτων με ειδικά υλικά και τεχνοτροπίες της ISOMAT, συντήρηση ξύλινου δαπέδου και τοποθέτηση νέας ξύλινης οροφής στον όροφο, αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου μεσοπατώματος, αντικατάσταση δαπέδου ισογείου, αντικατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων, τοποθέτηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, άνοιγμα και καθαρισμός τζακιών ισογείου, μεσοπατώματος και ορόφου, κατασκευή νέου χώρου μαγειρίου, αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, κατασκευή λουτρού και ολική αντικατάσταση πλακιδίων στους χώρους υγειινής του ισογείου και του ορόφου. Τέλος γίνονται εργασίες καθαρισμού, στεγάνωσης και βαφής του υπογείου με ειδικά υλικά, και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της κατοικίας.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του ίδιου έτους.


Το κτίριο, η εμπρόσθια περίφραξη και ο περιβάλλων χώρος του χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6246/15-10-2014 απόφαση του Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης 
(ΦΕΚ 339/ΑΑΠ/27-10-2014)