Έργα

Κτίρια γραφείων

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2009