Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΡΙΟ , ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΡΙΟ , ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΘΕΡΜΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΡΙΟ , ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΡΜΗ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2010