Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2009