Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ , PILOTIS ΚΑΙ YΠΟΓΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ , PILOTIS ΚΑΙ YΠΟΓΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ , PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Π. ΛΕΒΑΝΤΗ - ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ , 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2008

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011