Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

KTΙΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΥΣ , ΤΡΕΙΣ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΙ PILOTIS ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

KTΙΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΥΣ , ΤΡΕΙΣ ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΙ PILOTIS ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΥΣ , ΤΡΕΙΣ ΕΣΟΧΕΣ , PILOTIS ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ , ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ , 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2009

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2011