Έργα

Πολυτελείς κατοικίες

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2001
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2003