Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ (ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΔΥΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2001