Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2003
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:2005