Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΡΙΟ , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΡΕΤΖΙΚΙ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΡΙΟ , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΡΕΤΖΙΚΙ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟΡΟΦΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΡΙΟ , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΡΕΤΖΙΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1999
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2001