Έργα

Κτίρια γραφείων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ALUNEF KAI ANAKΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ALUNEF KAI ANAKΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ALUNEF KAI ANAKΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΞΑΝΘΗ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2007