Έργα

Εμπορικά κέντρα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΘΑΣΟΣ)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΘΑΣΟΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΑΣΟΥ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2004
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:2006