Έργα

Κτίρια γραφείων

ΔΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΔΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΔΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006