Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΔΥΟΡΟΦΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΔΥΟΡΟΦΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΔΥΟΡΟΦΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ