Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΥΛΑΙΑ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΥΛΑΙΑ)

ΔΥΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΥΛΑΙΑ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2004