Έργα

Σταθμοί αυτοκινήτων

ΜΕΓΑΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ : ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΔΥΟΡΟΦΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΜΕΓΑΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ : ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΔΥΟΡΟΦΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΔΥΟΡΟΦΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1998