Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ PILOTIS ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ PILOTIS ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ PILOTIS ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:2008