Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006