Έργα

Έργα υποδομής

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΡΕΤΖΙΚΙ)

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΡΕΤΖΙΚΙ)

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΡΕΤΖΙΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006