Έργα

Εμπορικά κέντρα

ΜΕΓΑΡΟ ΙΛΙΟΝ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΙΛΙΟΝ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΥΠΟΓΕΙΟ PARKING (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1998