Έργα

Σταθμοί αυτοκινήτων

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΙ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2002