Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTΙΡΙO ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTΙΡΙO ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ )
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1994