Έργα

Κτίρια γραφείων

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "HP BODY ABEE" (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "HP BODY ABEE" (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "HP BODY ABEE" (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2000