Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ PILOTIS ΚΑΙ PARKING (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2003
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2005