Έργα

Κτίρια συγκροτημάτων κατοικιών - πολυκατοικιών

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΟΛΥΟΡΟΦO KTIΡΙO ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  (ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΕΝΕΛΑΟΥ)
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2004