Έργα

Κτίρια γραφείων

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ALUMIL (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ALUMIL (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ)

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΛ Α.Ε. (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1995
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:1997