Νέα της εταιρείας

Επέκταση κτιρίου μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Δήμο Σερρών

Επέκταση κτιρίου μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Δήμο Σερρών

Επέκταση κτιρίου μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Δήμο Σερρών

Επέκταση κτιρίου μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Δήμο Σερρών