Έργα

Έργα υποδομής

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ALUNEF (ΞΑΝΘΗ)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ALUNEF (ΞΑΝΘΗ)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ALUNEF ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ , ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΕΣΣΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΞΑΝΘΗ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2007
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:2008