Έργα

Αναπαλαιώσεις και ενισχύσεις κτιρίων

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ)

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ)

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ" 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2006